Skip to main content

Specjalizujemy się m. in. w poniższych działaniach z zakresu prawa cywilnego:

  • Sporządzanie analiz i opinii prawnych.
  • Reprezentacja procesowa.
  • Egzekucja wierzytelności.
  • Windykacja należności na etapie przedsądowym i sądowym.
  • Prowadzenie spraw dotyczących nienależytego wykonania umowy.
  • Prowadzenie spraw odszkodowawczych, w tym dotyczących odszkodowania komunikacyjnego.
  • Prowadzenie spraw odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych,
  • Reprezentowanie konsumentów przed sądem.
  • Sprawy spadkowe.
  • Spory o naruszenie dóbr osobistych.
  • Tworzenie umów na potrzeby obrotu prywatnego.
  • Reprezentacja Klientów w sporach mediacyjnych.
  • Doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości.
  • Wsparcie Klientów w założeniu księgi wieczystej bądź w wprowadzaniu zmian w księgach wieczystych.
  • Wsparcie w uaktualnieniu treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
  • Wsparcie w sytuacji procesów i sporów budowlanych.
  • Podział i zniesienie współwłasności,
  • Porady prawne w sytuacji spraw związanych z zasiedzeniem.
  • Prowadzenie spraw związanych z całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniem,
  • Porady prawne w sprawie emerytur, rent, zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa

Radca prawny

Łukasz Pawłuszyński

600 108 188

[email protected]

Radca prawny

Maciej Piątkowski

508 334 672

[email protected]

Radca prawny

Marcin Wolski

509 368 789

[email protected]

Radca prawny

Adam Zelent

501 342 989

[email protected]

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet