Skip to main content

Specjalizujemy się m. in. w poniższych działaniach z zakresu prawa cywilnego:

 • Sporządzanie analiz i opinii prawnych.
 • Reprezentacja procesowa.
 • Egzekucja wierzytelności.
 • Windykacja należności na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Prowadzenie spraw dotyczących nienależytego wykonania umowy.
 • Prowadzenie spraw odszkodowawczych, w tym dotyczących odszkodowania komunikacyjnego.
 • Prowadzenie spraw odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych,
 • Reprezentowanie konsumentów przed sądem.
 • Sprawy spadkowe.
 • Spory o naruszenie dóbr osobistych.
 • Tworzenie umów na potrzeby obrotu prywatnego.
 • Reprezentacja Klientów w sporach mediacyjnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości.
 • Wsparcie Klientów w założeniu księgi wieczystej bądź w wprowadzaniu zmian w księgach wieczystych.
 • Wsparcie w uaktualnieniu treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Wsparcie w sytuacji procesów i sporów budowlanych.
 • Podział i zniesienie współwłasności,
 • Porady prawne w sytuacji spraw związanych z zasiedzeniem.
 • Prowadzenie spraw związanych z całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniem,
 • Porady prawne w sprawie emerytur, rent, zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa

Radca prawny

Łukasz Pawłuszyński

600 108 188

[email protected]

Radca prawny

Maciej Piątkowski

508 334 672

[email protected]

Radca prawny

Marcin Wolski

509 368 789

[email protected]

Radca prawny

Adam Zelent

501 342 989

[email protected]

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet