Skip to main content
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, tak aby uniknąć ogłoszenia upadłości. Bardzo często jest to najskuteczniejszy sposób na ochronę także przed postępowaniami egzekucyjnymi. Wszystkie działania podejmowane są w celu zachowania przedsiębiorstwa oraz umożliwienia dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
Główne korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego to:
 • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych.
 • Rozłożenie zobowiązań na raty.
 • Umorzenie znacznych części zaległych zobowiązań.
 • Odroczenie terminów płatności.
 • Zachowanie przedsiębiorstwa i możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Uniknięcie ogłoszenia upadłości.
W zakresie restrukturyzacji:
 • Doradzamy oraz świadczymy wsparcie prawne przy wyborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego oraz wyborze terminu, w jakim najlepiej jest je rozpocząć.
 • Przygotowujemy i opiniujemy plany restrukturyzacyjne.
 • Bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami.
 • Przygotowujemy propozycje układowe.
 • Ochronimy naszych Klientów przed działaniami osób trzecich oraz wierzycielami mającymi na celu uniemożliwienie restrukturyzacji.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet