Skip to main content

Dla zawodów medycznych

Wykonywanie zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej wiąże się z ogromną presją oraz wyzwaniami. W związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych może dojść do ewentualnych błędów. To wszystko może przekładać się na niezależne od siebie odpowiedzialności cywilną, karną oraz dyscyplinarną. Kiedy ważą się losy przyszłej kariery zawodowej warto skorzystać z pomocy specjalistów.

  • Udzielanie porad prawnych dotyczących wyboru formy wykonywania zawodu medycznego z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności.
  • Analiza i ocena sytuacji prawnej klienta wraz z zapoznaniem się z przedstawioną dokumentacją medyczną.
  • Reprezentacja na etapie przedsądowym, dążenie do ugodowego i polubownego rozwiązania sporu medycznego.
  • Reprezentacja na etapie sądowym w sprawach dotyczących błędu w sztuce lekarza, pielęgniarki czy położnej.
  • Reprezentacja na etapie sądowym w sprawach dotyczących naruszenia praw pacjenta.
  • Prowadzenie sporów pracowniczych między innymi przedstawicieli zawodów medycznych związanych z naruszeniem norm czasu pracy czy wypłatą wynagrodzenia za nadgodziny, zapłatą odszkodowania za brak udzielenia czasu odpoczynku.
  • Reprezentacja przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet