Skip to main content
Niestety czasem wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, czy teoretycznie prosty zabieg np. medycyny estetycznej kończy się dla pacjenta fatalnie. Szeroko pojęte błędy medyczne od zdarzeń drobnych mogą polegać nawet na bardzo poważnych uszkodzeniach ciała połączonych z utratą możliwości wykonywania pracy oraz prowadzenia dotychczasowego sposobu życia. Zapewniamy pomoc w ochronie prawa pacjenta i pomagamy uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za błędy lekarskie, w tym za błąd przy porodzie.
Oferujemy kompleksową obsługę prawną pacjentów:
 • Dokładna analiza dokumentacji medycznej pozwalająca na fachową ocenę szans na uzyskanie odszkodowania za błąd lekarza, położnej czy pielęgniarki.
 • Uzyskanie sprawiedliwego zadośćuczynienia za błąd medyczny.
 • Reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym, dążenie do korzystnego dla Klienta rozwiązania sporu z zakresu naruszenia praw pacjenta.
 • Reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach dotyczących błędu w sztuce lekarza, pielęgniarki czy położnej.
 • Ochrona praw pacjentów, w tym prawa pacjenta do informacji.
 • Reprezentacja pacjentów w sprawach takich jak: błąd przy porodzie, błędna diagnoza, podanie niewłaściwego leku czy pozostawienie materiałów chirurgicznych w ciele.
 • Reprezentacja w sprawach o zasądzenie renty, jeżeli konsekwencją szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.
 • Reprezentacja przed Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Rzecznikiem Praw Pacjenta czy Sądami Dyscyplinarnymi przy Izbach Lekarskich lub Pielęgniarskich.
Wykonywanie zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej wiąże się z ogromną presją oraz wyzwaniami. W związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych może dojść do ewentualnych błędów. To wszystko może przekładać się na niezależne od siebie odpowiedzialności cywilną, karną oraz dyscyplinarną. Kiedy ważą się losy przyszłej kariery zawodowej warto skorzystać z pomocy specjalistów.
Zapewniamy m. in. następujące usługi prawne dla lekarzy, pielęgniarek i położnych:
 • Udzielanie porad prawnych dotyczących wyboru formy wykonywania zawodu medycznego z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności.
 • Analiza i ocena sytuacji prawnej klienta wraz z zapoznaniem się z przedstawioną dokumentacją medyczną.
 • Reprezentacja na etapie przedsądowym, dążenie do ugodowego i polubownego rozwiązania sporu medycznego.
 • Reprezentacja na etapie sądowym w sprawach dotyczących błędu w sztuce lekarza, pielęgniarki czy położnej.
 • Reprezentacja na etapie sądowym w sprawach dotyczących naruszenia praw pacjenta.
 • Prowadzenie sporów pracowniczych między innymi przedstawicieli zawodów medycznych związanych z naruszeniem norm czasu pracy czy wypłatą wynagrodzenia za nadgodziny, zapłatą odszkodowania za brak udzielenia czasu odpoczynku.
 • Reprezentacja przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa

Radca prawny

Kamila Piątkowska

609 519 197

[email protected]

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet