Skip to main content

Wspólnik, Radca prawny

Łukasz Pawłuszyński

Łukasz Pawłuszyński jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a także Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawa Nowoczesnych Technologii.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa handlowego z różnych sektorów. Posiada również duże doświadczenie w zakresie doradztwa i obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego. Od wielu lat udziela bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wspiera, doradza i reprezentuje podmioty w sprawach związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i z zakresu nieuczciwej konkurencji. Swoje zainteresowania skupia obecnie na obsłudze podmiotów z zakresu e-commerce, prawa nowych technologii oraz praw własności intelektualnej. 

W zakresie jego specjalizacji znajduje się również problematyka szeroko pojętego prawa morskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej dla marynarzy z zakresu morskiego prawa pracy (sporów pracowniczych) a także z tytułu roszczeń odszkodowawczych Marynarzy wobec Armatorów będących następstwem wypadków przy pracy na statku. Reprezentuje marynarzy w sporach z Armatorami a także w kontaktach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (P&I Clubami).

Specjalizuje się także w sprawach frankowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Wspólnik, Radca prawny

Maciej Piątkowski

Maciej Piątkowski jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na kierunku prawo Uniwersytetu Gdańskiego, następnie odbył aplikację radcowską.

W okresie aplikacji radcowskiej współpracował z trójmiejskimi kancelariami prawnymi oraz przedsiębiorcami. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystał, rozpoczynając prowadzenie własnej praktyki zawodowej po zdaniu egzaminu radcowskiego.

Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w ramach której występuje jako syndyk w postępowaniu upadłościowym, nadzorca i zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi doradztwo restrukturyzacyjne poprzez udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczy inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości. 

Świadczy kompleksową pomoc prawną od czynności przedsądowych, przez zastępstwo procesowe, po czynności egzekucyjne. Preferuje indywidualne podejście do sprawy, dostosowując zakres świadczonej pomocy prawnej do potrzeb każdego klienta.

Biegle włada językiem angielskim.

Wspólnik, Radca prawny

Marcin Wolski

Marcin Wolski jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do zarządzania majątkiem osób fizycznych oraz przedsiębiorców postawionych w stan upadłości lub restrukturyzacji.

Od samego początku kariery zawodowej związany z tematyką upadłości oraz restrukturyzacji, w szczególności poprzez kilkuletnie świadczenie usług prawnych w jednej z największych upadłości w Polsce. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na rozpoczęcie własnej praktyki, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółek w upadłości, wierzycieli oraz dłużników pozostających osobami fizycznymi, na każdym etapie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ponadto, świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi kompleksowych procesów windykacyjnych przedsiębiorców. Posiada również istotne doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych zarówno w zakresie cywilno jak i administracyjnoprawnym.

W kontakcie z klientem cechuje go otwartość, dostępność oraz indywidualne podejście do prowadzonej sprawy.

Wspólnik, Radca prawny

Adam Zelent

Adam Zelent jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację radcowską przy OIRP w Olsztynie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach radcowskich z Bydgoszczy, Olsztyna i Gdańska.

Specjalizuje się w pomocy prawnej osobom fizycznym posiadającym kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego (tzw. Frankowiczom). Posiada doświadczenie w sporach sądowych z bankami posiadającymi portfele kredytów walutowych, m.in. mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank czy Bank Millennium.

W zakresie jego specjalizacji pozostaje również prawo pracy, z którym związany jest od początku kariery zawodowej. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników, (spory o zaległe wynagrodzenie, mobbing czy dyskryminację), jak i pracodawców, których wspiera m.in. w procesie tworzenia dokumentów wewnątrzzakładowych.

Ponadto, świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony danych osobowych. Pomaga zarówno we wdrożeniu przepisów RODO u małych i średnich przedsiębiorców, jak również wspiera codzienne ich funkcjonowanie, poprzez możliwość objęcia funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Radca prawny

Kamila Piątkowska

Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej współpracowała z trójmiejskimi kancelariami oraz radcami prawnymi. W tym czasie zdobywała doświadczenie z zakresu prawa cywilnego w tym deliktowego, kontraktowego, spadkowego, rodzinnego i prawa nieruchomości. Obecnie specjalizuje się w prawie medycznym.

Od 2019 roku pracownik naukowy oraz wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie przygotowuje przyszłych przedstawicieli zawodów medycznych do bezpiecznego wykonywania zawodu. Nadto prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz farmaceutów. Jej zainteresowania, zarówno zawodowe jak i naukowe, skupiają się wokół zagadnień błędu medycznego, błędu w sztuce lekarskiejpraw pacjenta oraz tajemnicy zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych.

Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. publikacje z zakresu ograniczania praw pacjentów w czasie pandemii COVID-19.

Biegle włada językiem angielskim.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet