Skip to main content

O co walczymy w sporze z bankiem?

 1. Usunięcie w całości oprocentowania (stawki WIBOR + marży banku) z umowy kredytu. W takiej sytuacji kredytobiorca spłaca dalej kredyt, ale już bez żadnego oprocentowania. Liczba rat i okres kredytowania pozostają bez zmian. Każda kolejna rata kredytu w całości zaliczana jest na poczet spłaty kapitału kredytu. Dodatkowo bank musi zwrócić kredytobiorcy (albo np. zaliczyć na poczet spłaty kapitału kredytu) dotychczas spłacone raty, w części którą stanowiło oprocentowanie kredytu w postaci stawki WIBOR oraz marży banku.
 2. Usunięcie elementu oprocentowania kredytu w postaci stawki WIBOR. W tym wariancie umowa kredytu obowiązuje dalej, liczba rat i okres kredytowania pozostają bez zmian. Umowa kredytu z oprocentowania zmiennego zmienia się w umowę opartą o stałe oprocentowania wyłącznie marżą banku. Oznacza to, że co miesiąc zapłacisz dokładnie taką samą ratę kredytu, niezależnie od ewentualnego wzrostu stóp procentowych. Dodatkowo bank musi zwrócić kredytobiorcy (albo np. zaliczyć na poczet spłaty kapitału kredytu) dotychczas spłacone raty, w części którą stanowiła stawka WIBOR.
 3. Unieważnienie umowy kredytu w całości skutkujące tym, że umowę uważamy za niezawartą od samego początku, a wzajemne świadczenia za nienależne. Skutki takiego orzeczenia są następujące:
  • Kredytobiorca nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu – saldo kapitału spada do „0”.
  • Kredytobiorca może wykreślić hipotekę z księgi wieczystej „kredytowanej” nieruchomości.
  • Kredyt jest rozliczany w stosunku 1:1, co oznacza, że Kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich uiszczonych na rzecz banku kwot, tj. rat kapitałowych, odsetkowych, prowizji, opłat, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego itp., natomiast bankowi przysługuje zwrot kapitału wypłaconego.
 4. Zabezpieczenie roszeń na czas postępowania sądowego. Oznacza to, że na czas postępowania sądowego nie musisz spłacać w ogóle kredytu lub spłacasz wyłącznie kapitał bez oprocentowania.

Świadczona przez nas kompleksowa pomoc prawna to m. in.:

 • Całkowicie darmowa analiza umowy kredytu z oprocentowaniem WIBOR.
 • Ustalenie i wyliczenie roszczeń przysługujących kredytobiorcy, w tym możliwych korzyści z tytułu ustalenia nieważności umowy kredytu lub tzw. „odwiborowania” kredytu.
 • Możliwość przygotowania i złożenia do banku reklamacji w imieniu klienta.
 • Merytoryczne wsparcie podczas postępowania ugodowego z bankiem zarówno na etapie przedsądowym oraz w ramach postępowania sądowego.
 • Przygotowanie oraz złożenie w imieniu klienta pozwu.
 • Reprezentacja sądowa klienta zarówno przez sądem I jak i II instancji.
 • Pomoc w egzekucji roszczeń i kwota zasądzonych od banku na rzecz klienta.

Orzeczenie sądu uwzględniające roszczenie kredytobiorcy (niezależnie czy jest to unieważnienie umowy w całości, czy wyeliminowanie stawki WIBOR jako elementu oprocentowania) jest zawsze dużo korzystniejsze niż spłacanie kredytu na dotychczasowych warunkach.

Najkorzystniejsze jest zawsze unieważnienie umowy kredytu w całości. W tym wypadku kredytobiorca i bank zwracają sobie otrzymane świadczenia. Bankowi przysługuje wierzytelność w kwocie wypłaconego kapitału kredytu. Kredytobiorcy przysługuje roszczenie stanowiące sumę wszystkich dotychczasowych spłat, tj. prowizji od kredytu, rat kapitałowo-odsetkowych, odsetek karnych itp. W skrócie kredytobiorca otrzymuje zwrot tego co spłacił ponad kapitał kredytu. To rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu lata temu (i zdążyli już spłacić kapitał) lub też nadpłacali kredyt.

W przypadku usunięcia z umowy kredytu oprocentowania każda rata kredytu w całości zaliczana jest na poczet spłaty kapitału kredytu. Kredytobiorca nie musi oddawać do banku żadnego oprocentowania, kredyt jest „darmowy”.

Podobnie jest w przypadku usunięcia z umowy stawki WIBOR. W tym wypadku umowa kredytu ze zmiennego oprocentowania zmienia się na niskie, stałe oprocentowanie wyłącznie marża baku, która zwykle wynosi od 1,5-2%. Uwzględniając okres kredytowania zwykle 25-30 lat, korzyść kredytobiorcy to kilkaset tysięcy złotych w skali całego okresu kredytowania.

Dodatkowo pozywając bank nie musisz obawiać się, że bank wypowie Twoją umowę kredytu. Skierowanie sprawy do sądu nie ma żadnego wpływu na umowę kredytu. Świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju. Zastanawiasz się nad zasadnością wystąpienia przeciwko bankowi na drogę postępowania sądowego? Skontaktuj się z Nami!

Nasi specjaliści w tej dziedzinie prawa

Radca prawny

Adam Zelent

501 342 989

[email protected]

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet