Skip to main content

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną i praktyczną pozwalające na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Oferujemy indywidualną pomoc prawną każdemu Klientowi, uwzględniając jego potrzeby, a także specyfikę branży, w której działa. Naszym celem jest współpraca z Klientami oparta na zaufaniu i partnerstwie. W realiach stale zmieniających się regulacji prawnych oraz dynamicznego rozwoju gospodarczego wiodącą rolę odgrywa bezpieczeństwo prawne. Wierzymy, że rzetelne świadczenie pomocy prawnej pomoże naszym Klientom skutecznie i bezpiecznie realizować swoje plany i założenia biznesowe.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie, połączone z rzetelną analizą możliwych zagrożeń prawnych, zabezpieczy Państwa interesy prawne.

Rozwiązania prawne rekomendowane przez Kancelarię uwzględniają specyfikę działalności Klienta zależną od segmentu rynku, w której prowadzona jest działalność. Nasz zespół posiada wiedzę i doświadczenie w wielu obszarach prawa, dzięki czemu świadczymy pomoc prawną dla Klientów z różnych branż gospodarki i sektorów.

Oferujemy wsparcie dla Klientów, którzy budują relacje biznesowe nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Dlatego zapewniamy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zapewniamy również profesjonalną obsługę prawną dla osób prywatnych. Udzielamy porad prawnych w bieżących sprawach życia codziennego, takich jak: sprawy cywilne, rodzinne (rozwody, alimenty), spadkowe, egzekwowanie wierzytelności, a także sprawy związane z obsługą rynku nieruchomości. Oferujemy również pomoc prawną obejmującą sporządzanie pism procesowych, zastępstwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Nasza Kancelaria oferuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak również świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej.

Kancelaria zapewnia Państwu kompleksową pomoc prawną, dzięki współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin. Współpracujemy między innymi z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, komornikami sądowymi, notariuszami oraz lekarzami różnych specjalizacji.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet