Skip to main content

Udzielamy m. in. następującej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy:

 • Doradztwo związane z rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Prowadzenie sprawy dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Ochrona prawna pracowników w sytuacji zwolnień grupowych.
 • Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasad dyskryminacji.
 • Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zakazu konkurencji.
 • Prowadzenie spraw z zakresu mobbingu.
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowań i odpraw.
 • Pomoc w uzyskaniu zaległego wynagrodzenia i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w sytuacji braku urlopu.
 • Uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy.
 • Prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności materialnej.
 • Porządkowej czy dyscyplinarnej pracowników.
 • Sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.
 • Doradztwo z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet