Skip to main content

Dla pacjenta

Niestety czasem wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, czy teoretycznie prosty zabieg np. medycyny estetycznej kończy się dla pacjenta fatalnie. Szeroko pojęte błędy medyczne od zdarzeń drobnych mogą polegać nawet na bardzo poważnych uszkodzeniach ciała połączonych z utratą możliwości wykonywania pracy oraz prowadzenia dotychczasowego sposobu życia. Zapewniamy pomoc w ochronie prawa pacjenta i pomagamy uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za błędy lekarskie, w tym za błąd przy porodzie.

  • Dokładna analiza dokumentacji medycznej pozwalająca na fachową ocenę szans na uzyskanie odszkodowania za błąd lekarza, położnej czy pielęgniarki.
  • Uzyskanie sprawiedliwego zadośćuczynienia za błąd medyczny.
  • Reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym, dążenie do korzystnego dla Klienta rozwiązania sporu z zakresu naruszenia praw pacjenta.
  • Reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach dotyczących błędu w sztuce lekarza, pielęgniarki czy położnej.
  • Ochrona praw pacjentów, w tym prawa pacjenta do informacji.
  • Reprezentacja pacjentów w sprawach takich jak: błąd przy porodzie, błędna diagnoza, podanie niewłaściwego leku czy pozostawienie materiałów chirurgicznych w ciele.
  • Reprezentacja w sprawach o zasądzenie renty, jeżeli konsekwencją szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.
  • Reprezentacja przed Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Rzecznikiem Praw Pacjenta czy Sądami Dyscyplinarnymi przy Izbach Lekarskich lub Pielęgniarskich.

Nasz adres:

ul. Artura Grottgera 9/3, 80-311 Gdańsk

Do nas można dojechać

samochodem:

ustaw w nawigacji parking przy ul. Artura Grottgera 9

transportem publicznym:

Tramwajem 6 lub 12 do przystanku Tetmajera 01

SKM do przystanku Przymorze-Uniwersitet